Jaký typ jezírka vybrat?

Projektování a výstavba biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad, návrh a stavba závlahových systémů.

Koupací jezírko nebo přírodní bazén – biobazén?

Trávení volného času v naší rychlé době je stále více spjato s touhou člověka po vlastní vodní ploše. Majitelé rodinných domů, chat chalup a zahrad mohou v současnosti zvolit vodní prvek blízký přírodě sloužící nejen ke koupání, ale poskytující také celoroční estetický zážitek. Takovou možnost skýtají koupací jezírka a biobazény (někdy nazývané přírodní bazény), která jsou zcela přírodní alternativou k bazénům s chemickou úpravou vody. Voda se v nich čistí biologickými procesy, které mohou být podpořeny technickými opatřeními. Biofiltrací se dosahuje měkké, přirozené čisté vody nezatěžující kůži a neobtěžující žádným zápachem. Z hlediska principu čištění vody je rozdělujeme na koupací jezírka a biobazény. Koupací jezírka imitují přírodní model stojaté vody s množstvím rostlin, princip biobazénů naopak vychází z přírodního modelu proudící vody a rostliny zde hrají podřadnou roli. Vlastní architektonické provedení je do jisté míry až druhořadé. 

Koupací jezírka i biobazény jsou živou součástí zahrady, a proto vyžadují i přiměřenou péči. Tato péče není složitá, ale pro udržení krásného čistého jezírka je nezbytná. Dále je zapotřebí počítat s tím, že do jezírka je nutno doplňovat vodu, která ubývá přirozeným odparem. Množství odpařené vody závisí na klimatických podmínkách konkrétního roku, přirozený úbytek odparem může dosahovat 1 až 3 % celkového objemu vody v jezírku za den.

Bez ohledu na typ koupacího jezírka či biobazénu je nejmenší doporučovaná plocha koupací (tzv. užitkové) zóny  vhodné pro plavání cca 15 m2, velikost regenerační (čisticí) zóny závisí na typu jezírka nebo biobazénu. Zatímco u biobazénu s filtrací si vystačíme jen s několika málo m2 navíc pro filtrační technologii, u koupacího jezírka musíme počítat s přinejmenším stejně velkou plochou rostlinné (regenerační) zóny pro dostatečnou filtraci vody.

Ať už se rozhodnete jakkoliv, navrhneme a zrealizujme vaše koupací jezírko či biobazén na klíč, stačí nás kontaktovat nejlépe prostřednictvím tohoto dotazníku nebo telefonicky či emailem na těchto kontaktech.

Chci koupací jezírko – typy jezírek dle poměru mezi užitkovou a regenerační částí a nároků na provoz/údržbu 

Chci přírodní bazén/biobazén – typy biobazénů dle využití filtrační technologie a nároků na provoz/údržbu

Nejsem si jist/a jaký typ zvolit – kontaktujte nás a my vám rádi doporučíme vhodné řešení.