Dotace dešťovka

Projektování a výstavba biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad, návrh a stavba závlahových systémů.

Dotace Dešťovka

Ministerstvo životního prostředí spustilo druhou výzvu dotačního programu! V rámci dotačního programu můžete získat finanční podporu sloužící k úspoře cenné pitné vody. Možností je více, můžete si například na zahradu pořídit nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistit vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní můžete zalévat či splachovat záchod. Chovejte se ekologicky! Myslete na přírodu i na svoje finance, ušetříte oboje.

Dotace je rozdělena do tří kategorií, které se budou lišit druhem podporovaných zařízení a technologií a balíkem darovaných peněz. Chatařů a chalupářů se státní podpora netýká.

Způsobilé výdaje

1) Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody), s výjimkou použitých výrobků a výrobků, které nejsou výrobcem určeny pro dané použití (např. použité cisterny, IBC kontejnery…).

2) Instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie).

3) Projektová příprava - jedná se zejména o výdaje za zpracování odborného posudku

a1

1. kategorie – Zalévání

Peníze lze žádat na zahradní nádrže určené na zachytávání dešťové vody s dostatečným objemem (minimálně 2 tisíce litrů) k zalévání.

Na dotaci dosáhnou:

  • majitelé domů v obcích, které musely v posledních letech řešit akutní nedostatek vody - seznam obcí ZDE
  • lidé žijící v obcích, kde již mnoho měsíců platí omezení využívání pitné vody (např. ve formě zákazů zalévání)
  • dotaci nelze získat k novostavbě domu
  • stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

Maximální dotace: 55 000,- Kč

schema_a1

a2

2. kategorie – Zalévání a splachování

Zahradní nádrž musí mít kromě rozvodů určených k zalévání zahrady také propojení ke splachování toalety v domě.

Kdo na dotaci dosáhne:

  • získat dotaci mohou všichni majitelé rodinných domů a bytových domů (včetně novostaveb)
  • celá ČR, stávající domy i novostavby
  • stát zaplatí až 50 % nákladů – nejvýše však 30 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3 500 Kč/m3 dle velikosti nádrže

Maximální dotace: 65 000,- Kč

schema_a1

a3

3. kategorie – Přečištěné odpadní vody pro splachování WC

Nejsofistikovanější systém, kdy bude využita i přečištěná odpadní voda (z umyvadla, sprchy, vany, pračky či myčky) ke splachování i zalévání.

Na dotaci dosáhnou:

  • dotace je namířena zejména na ty, kteří se teprve chystají stavět. Zapojit se ale mohou i majitelé již existujících domů připravující rekonstrukci.

Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Dále je poskytována dotace do výše 10.000,- Kč na zpracování (odborného posudku, projektové dokumentace a administraci)

Maximální dotace: 105 000,- Kč

schema_a1

Zažádali jste si o dotaci v první výzvě a sháníte akumulační jímku a potřebné příslušenství (předfitraci, čerpadlo, filtraci, hladinové hlídání, atd.)? Máte materiál již koupený a sháníte instalační firmu, která Vám jímku osadí a zapojí vše potřebné? Nebo se teprve chystáte o dotaci zažádat ve druhé výzvě? Se vším jsme Vám schopni pomoci. Dokážeme zajistit kompletní dodávku jímky a příslušenství pro první a druhou kategorii od zpracování žádosti až po samotnou realizaci systému.