Možnosti závlahy

Projektování a výstavba biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad, návrh a stavba závlahových systémů.

Podpovrchový rozvod zálivkové vody

 Za nejjednodušší závlahový systém pro zahrady můžeme považovat podpovrchový rozvod zálivkové vody s tzv. vodními zásuvkami, na které se ručně (přes různě dlouhé spojovací hadice) připojují rozmanité rozstřikovací koncovky a zavlažovače.

Výhody:

- nízká pořizovací cena

- snadná a finančně nenáročná výměna koncových prvků

- způsob zalévání můžeme lehce přizpůsobovat případným změnám na zahradě

Nevýhody:

- systém je většinou nutné ručně spouštět i vypínat, během zavlažování opět ručně přestavovat, koncovky denně uklízet kvůli ochraně před náhodným poškozením i před zloději

- s jeho pomocí těžko dosáhneme rovnoměrné závlahy všech zalévaných ploch

- při nedostatečném zdroji vody je zálivka velmi komplikovaná a časově náročná

Obdobně (a s týmiž výhodami a nevýhodami) fungují pohyblivé pásové zavlažovače na hřištích a v zemědělské výrobě, pro které se často budují nadzemní rozvody vody z přenosného potrubí.

Lány jaro 2009 16

 

Automatické závlahové systémy

Automatické závlahové systémy tvoří podzemní rozvod zálivkové vody s pevně zabudovanou soustavou postřikovačů. Závlahový režim je řízen automaticky programovatelnou řídicí jednotkou.

Výhody:

- distribuují vodu v přesných, předem naprogramovaných dávkách

- jsou nezávislé na přítomnosti obsluhy

- jsou odolné vůči běžnému mechanickému poškození, odcizení, do značné míry vzdorují i vandalismu

- dokážou využívat i relativně malé zdroje vody díky tomu, že závlaha je vynakládána účelně, závlahový cyklus je mimoto možno rozdělit do časově rozložených celků

Nevýhody:

- zavlažované plochy je třeba dobře rozmyslet, pozdější změny a doplňky jsou poměrně pracné

- oproti jednoduchým rozvodům vyšší pořizovací cena