Použití, montáž, údržba

Projektování a výstavba přírodních bazénů a biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad a zeleně, návrh a stavba závlahových systémů.

Vhodné použití, montáž a údržba 

(Bangkirai, Massaranduba, Merbau, Ipe)

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Váš zájem o exotické dřeviny. Cílem tohoto poučení je informovat Vás o vhodném použití, údržbě a vlastnostech exotických dřevin, neboť se jedná o přírodní materiál, který se vyznačuje specifickými vlastnostmi.

POUŽITÍ A MONTÁŽ

Terasové profily z exotických dřevin jsou určeny pro výstavbu teras a podlahových ploch v exteriéru. Podkladové hranoly slouží k výrobě nosného roštu na terasy.

Uskladnění před montáží

Po převezení terasových profilů a podkladových hranolů z exotických dřevin na místo realizace montáže se doporučuje, pokud nejsou profily vzápětí zpracovány, seskládat je do balíku a svázat na třech místech, pevně stáhnout a uskladnit mimo dosah přímého slunečního záření, aby nedošlo k jejich pokroucení.

Příprava roštu

Pro sestavení nosného roštu se doporučuje použít podkladové hranoly ze stejného nebo obdobného materiálu, z jakého je terasa. Tuzemské dřeviny nejsou vhodné pro jejich měkkost a nižší životnost. Některých případech byly vruty silou pnutí exotických dřevin vytaženy z měkkého dřevěného roštu a došlo k deformaci profilů. Rozteč mezi jednotlivými podkladovými hranoly by neměla být větší než 60 cm. Nosná konstrukce a na ni připevněné terasové profily se musí provést tak, aby bylo zajištěno odvětrávání a volné proudění vzduchu i pod terasou.

Pokládka terasových profilů

Terasové profily je třeba předvrtat, aby se zabránilo vzniku trhlin a prasklin. Za pomoci vymezovacích kolíků se standardně dělají dilatační mezery mezi jednotlivými prkny 5 – 10 mm.

Vruty

Vhodné nerezové vruty (doporučená délka je 2 až 2,5 krát delší než tloušťka terasového profilu) zabrání deformaci a pokroucení terasových profilů, která jsou způsobena sesycháním či zvýšením objemové vlhkosti dřeviny vlivem změny povětrnostních podmínek. Terasové prkno je přichyceno k podkladovému roštu dvěma vruty na každém místě, kde se terasový profil a podkladový hranol kříží.

ÚDRŽBA

Ošetření povrchu

Exotické dřeviny určené na terasy v našich klimatických podmínkách nevyžadují povrchovou úpravu, aniž by to mělo výrazný vliv na jejich životnost. V případě, že nebude aplikována žádná vhodná povrchová úprava, bude dřevina postupně šednout, až nakonec získá odstín šedé patiny.

Pro zachování přírodní barvy ošetřete terasové profily prostředky určenými na exotické dřeviny, například osvědčené oleje: Woodprotector, Bangkiraiöl nebo Teakový olej Ciranova. První nátěr se doporučuje provést ve dvou vrstvách, poté musí být plochy terasy ošetřeny pravidelně jednou za 1 až 2 roky. Vydatnost olejů při aplikaci štětcem je cca 10 – 12 m2/l v závislosti na druhu dřeviny. Více informací o způsobu povrchové úpravy naleznete v Technických listech jednotlivých olejů.

Broušení povrchu před impregnací

Před impregnací terasových prken olejem se doporučuje přebrousit povrch smirkovým papírem, aby se odstranili případné nečistoty a dosáhlo se dokonale hladkého povrchu.

PŘIROZENÉ VLASTNOSTI EXOTICKÝCH DŘEVIN

Jelikož je dřevo ryze přírodní materiál, vyznačuje se svými specifickými vlastnostmi, které nelze považovat za vadu, ale za přirozené charakteristické rysy dřeviny:

Vyplavování tříslovin

Při kontaktu s vodou dochází k vyplavování tříslovin. Tyto látky jsou těžko omyvatelné, a proto je třeba konstrukčně zabránit samovolnému splavování dešťových vod z balkonů a teras, tj. vybudovat okapový odvodňovací systém, který zamezí např. vzniku skvrn na betonu či obarvení fasády.

Vyplavování velkého množství tříslovin lze snížit omytím terasových prken čistou vodou a důkladným vykartáčováním při montáží.

Změna objemové vlhkosti

Exotické dřeviny mění svoji objemovou vlhkost vlivem působení povětrnostních podmínek.

Je-li terasa vybudována na jižní straně, kde je v letním období vystavena přímému slunečnímu záření, dochází k rychlému snížení vlhkosti, což může u některých dřevin (např. bangkirai, bilinga či massaranduba) mít za následek vznik drobných prasklin. Snížení rizika tvorby prasklin lze předejít občasným ‘pokropením‘ terasy vodou.

Otvory od hmyzu

Dřevokazný hmyz, který napadne strom krátce po jeho poražení, je příčinou vzniku drobných otvorů u některých dřevin. Tento charakteristický rys je znám především u dřeviny bangkirai.

Postupné zešednutí

Nebude-li aplikována žádná vhodná povrchová úprava, dojde u dřeviny k postupnému šednutí až k úplnému získání šedého odstínu tzv. šedé patiny.