Vybrané kategorie

Koupací jezírka a domácí biotopy | EKOGREEN

Koupací jezírko jako forma domácího biotopu s cenou, která vás překvapí. Bez nutnosti filtrační technologie, ale s nárokem na prostor ve vaší zahradě.

Koupací jezírka

Koupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku a jsou ve smyslu způsobu redukce živin principiálně považovaná za samočistící jezírka imitující model stojaté vody s množstvím rostlin. Uživatel, který se rozhodne pro koupací jezírko, musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj i včetně polétavého hmyzu a komárů. Pro čistou vodu v koupacím jezírku je totiž důležitá rovnováha všech organismů, tzn. vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále.
Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně do 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňuji pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů jezírkovým vysavačem. Velmi zjednodušeně to funguje takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu vhodným jezírkovým vysavačem dříve, než zmineralizuje, zcela odstraníme živiny z tohoto koloběhu.
Přírodní koupací jezírka jsou vždy rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na 3 typy. Architektonické provedení napodobuje přírodní útvary. Stavba koupacího jezírka a jeho kompozice není úplně jednduchá, dopročujeme využít služby odborné firmy se zkušenostmi. Další příklady koupacích jezírek najdete ve fotogalerii koupacích jezírek

Přírodní koupací jezírko TYP I

Jezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal. Užitková zóna by měla mít hloubku 2 – 2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří 1/2 - 2/3 celkové plochy jezírka. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík. 
Nároky na údržbu: Péče o přírodní koupací jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim nebo na jaře. Aspoň dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

  • Nároky na spotřebu energií při provozu: Nejsou

Přírodní koupací jezírko TYP II - s odsáváním hladiny

Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu I. Kromě toho jsou z hladiny odebírány plovoucí nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody (max. 1-2h denně) přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu.  Nároky na údržbu: Péče o jezírko je podobná jako u typu I., navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer. 

  • Nároky na spotřebu energií při provozu: provoz čerpadla max. 2 hodiny denně, orientační spotřeba 50 kWh/rok.

Přírodní koupací jezírko TYP III - s pomalým mineralizačním filtrem

Poměr užitkové a regenerační zóny může být až 60:40 %. V jezírku typu III probíhají stejné procesy a principy jako u typu II a navíc je zde vybudován mineralizační filtr – zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení organických substancí a živin. Ty se za podmínek nízkého obsahu kyslíku sbírají a mineralizují. Významnou funkcí mineralizačního filtru je sorpce bakterií na jemných částicích filtru. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální (rozpuštěné) ortofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob.

  • Nároky na spotřebu energií při provozu: provoz čerpadla max. 2 hodiny denně, orientační spotřeba 100 kWh/rok

Koupací jezírko

 koupací jezírko koupací jezírko koupací jezírko

Pokud Vás zaujala naše koupací jezírka z naší galerie nebo Vás zajímá cena koupacího jezírka na klíč, kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím tohoto dotazníku, který se všemi dostupnými podklady zašlete, prosím, na adresu: ekogreen (zav) ekogreen.cz,  rádi Vám zpracujeme detailní nabídku. Spojit se s námi můžete také na těchto kontaktech
Podívejte se také na možnosti provedení přírodních bazénů -  biobazénů, které vyžadují mnohem méně zastavěného prostoru než koupací jezírka bez filtrace a zároveň nabízejí nejvyšší možnou kvalitu a čistotu vody díky použití biofilmového filtračního systému HYDROBALANCE.