Vybrané kategorie

Koupací jezírka a domácí biotopy | EKOGREEN

Koupací jezírko jako forma domácího biotopu s cenou, která vás překvapí. Bez nutnosti filtrační technologie, ale s nárokem na prostor ve vaší zahradě.

Koupací jezírka

Koupací jezírko RtyněKoupací jezírka jsou uměle založené nádrže se stojatou vodou bez přítoku a jsou ve smyslu způsobu redukce živin principiálně považovaná za samočistící jezírka imitující model stojaté vody s množstvím rostlin a celkovou velikostí nejlépe 100m2 a více. Uživatel, který se rozhodne pro koupací jezírko, musí být přípraven na bohatý život v jezírku i kolem něj i včetně polétavého hmyzu a komárů. Pro čistou vodu v koupacím jezírku je totiž důležitá rovnováha všech organismů, tzn. vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu. Plankton je společenstvo vodních organismů vznášejících se ve volné vodě. Jeho součást, zooplankton, je základem čisté vody, je to v podstatě nejúčinnější filtrační zařízení. Činností zooplanktonu se přefiltruje za 24 hodin celý objem vody v jezírku. Fytoplankton, v koupacích jezírkách především jednobuněčné, koloniální a vláknité řasy, se v omezené míře vyskytuje v jezírku neustále.
Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje její úživnost (trofie), pro kterou je limitující především obsah fosforu. Ten by u koupacích jezírek měl dosahovat maximálně 0,035 mg/l. Nadbytečné živiny se z koupacích jezírek odstraňuji pravidelným řezem rostlin a odsáváním sedimentů jezírkovým vysavačem. Velmi zjednodušeně to funguje takto: živiny ve vodě jsou spotřebovávány pro růst a množení fytoplanktonu (především jednobuněčných řas), jehož nadměrný výskyt může způsobit zakalení vody. Fytoplankton slouží jako potrava pro zooplankton, který živiny vázané v tělech jednobuněčných řas využije jako potravu, čímž se voda čistí. Při těchto procesech vzniká na dně jezírka sediment, kde jsou živiny nějakou dobu vázány, než dojde k jejich uvolnění – mineralizaci a návratu do vody ve formě využitelné pro fytoplankton. Právě odsátím sedimentu vhodným jezírkovým vysavačem dříve, než zmineralizuje, zcela odstraníme živiny z tohoto koloběhu.
Přírodní koupací jezírka jsou vždy rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míře využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na 3 typy. Architektonické provedení napodobuje přírodní útvary. Stavba koupacího jezírka a jeho kompozice není úplně jednoduchá, doporučujeme využít služby odborné firmy se zkušenostmi. Další příklady koupacích jezírek najdete ve fotogalerii koupacích jezírek

Přírodní koupací jezírko bez techniky (TYP I)

koupací jezírkoJezírko není vybaveno žádným technickým zařízením. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal. Užitková zóna by měla mít hloubku 2‒2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny, která tvoří 1/2‒2/3 celkové plochy jezírka. Rozdílná hloubka vody a vyšší obsah fosforu v jezírku umožňuje využít širokou škálu rostlin ponořených, plovoucích i pobřežních. Rostliny odčerpávají z vodního prostředí živiny a zvětšují povrch vodního díla, čímž nabízejí větší plochy pro bakterie, řasy a živé organismy. Fotosyntéza rostlin dodává vodě kyslík. 
Nároky na údržbu: Péče o přírodní koupací jezírko není příliš náročná. Ponořené rostliny je potřeba v srpnu posekat a odstranit, čímž zároveň dojde i k odstranění přebytečných živin v jezírku. Pobřežní rostliny se stříhají na podzim nebo na jaře. Aspoň dvakrát ročně je potřeba odsát ze dna jezírka sediment.

  • Nároky na spotřebu energií při provozu: Nejsou

Přírodní koupací jezírko s odsáváním hladiny (TYP II)

Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u typu I. Kromě toho jsou z hladiny odebírány plovoucí nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody (max. 1‒2h denně) přes skimmer či skimmerové jezírko. Polovina celkové plochy jezírka je určena pro užitkovou a polovina pro regenerační zónu. 
Nároky na údržbu: Péče o jezírko je podobná jako u typu I, navíc je potřeba udržovat čerpadlo a pravidelně vyprazdňovat skimmer. 

  • Nároky na spotřebu energií při provozu: provoz čerpadla max. 2 hodiny denně, orientační spotřeba 75‒100 kWh/rok.

Přírodní koupací jezírko TYP III - s pomalým mineralizačním filtrem

Koupací jezirkoPoměr užitkové a regenerační zóny může být až 60:40 %. V jezírku typu III probíhají stejné procesy a principy jako u typu II a navíc je zde vybudován mineralizační filtr – zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém dochází k zachycení organických substancí a živin. Ty se za podmínek nízkého obsahu kyslíku sbírají a mineralizují. Významnou funkcí mineralizačního filtru je sorpce bakterií na jemných částicích filtru. Voda vystupující z mineralizačního filtru obsahuje ve zvýšené míře minerální (rozpuštěné) ortofosforečnany, a proto je mineralizační filtr kombinován se zařízením, které váže fosfor. Toto řešení je vhodné v situaci, kde se občas nárazově zvýší počet koupajících se osob.

  • Nároky na spotřebu energií při provozu: provoz čerpadla max. 2 hodiny denně, orientační spotřeba 75‒100 kWh/rok

Pokud Vás zaujala naše koupací jezírka z galerie nebo Vás zajímá cena koupacího jezírka na klíč, kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím tohoto dotazníku, který se všemi dostupnými podklady zašlete, prosím, na adresu: ekogreen (zav) ekogreen.cz, rádi Vám zpracujeme detailní nabídku. Spojit se s námi můžete také na těchto kontaktech

Podívejte se také na možnosti provedení přírodních bazénů-biobazénů, které vyžadují mnohem méně zastavěného prostoru než koupací jezírka bez filtrace a zároveň nabízejí nejvyšší možnou kvalitu a čistotu vody díky použití biofilmového filtračního systému HYDROBALANCE.