Typy závlahových systémů | EKOGREEN

Typy závlahových systémů

Typy závlahových systémů

Podpovrchový rozvod zálivkové vody

Za nejjednodušší závlahový systém pro zahrady můžeme považovat podpovrchový rozvod zálivkové vody s tzv. vodními zásuvkami, na které se ručně (přes různě dlouhé spojovací hadice) připojují rozmanité rozstřikovací koncovky a zavlažovače.

Výhody:

 • nízká pořizovací cenaZávlahový systém Hunter
 • snadná a finančně nenáročná výměna koncových prvků
 • způsob zalévání můžeme lehce přizpůsobovat případným změnám na zahradě

Nevýhody:

 • systém je většinou nutné ručně spouštět i vypínat, během zavlažování opět ručně přestavovat, koncovky denně uklízet kvůli ochraně před náhodným poškozením i před zloději
 • s jeho pomocí těžko dosáhneme rovnoměrné závlahy všech zalévaných ploch
 • při nedostatečném zdroji vody je zálivka velmi komplikovaná a časově náročná

Obdobně (a s týmiž výhodami a nevýhodami) fungují pohyblivé pásové zavlažovače na hřištích a v zemědělské výrobě, pro které se často budují nadzemní rozvody vody z přenosného potrubí.

Automatické závlahové systémy

Automatické závlahové systémy tvoří podzemní rozvod zálivkové vody s pevně zabudovanou soustavou postřikovačů. Závlahový režim je řízen automaticky programovatelnou řídicí jednotkou.

Výhody:

 • distribuují vodu v přesných, předem naprogramovaných dávkách
 • jsou nezávislé na přítomnosti obsluhy
 • jsou odolné vůči běžnému mechanickému poškození, odcizení, do značné míry vzdorují i vandalismu
 • dokážou využívat i relativně malé zdroje vody díky tomu, že závlaha je vynakládána účelně, závlahový cyklus je mimoto možno rozdělit do časově rozložených celků

Nevýhody:

 • zavlažované plochy je třeba dobře rozmyslet, pozdější změny a doplňky jsou poměrně pracné
 • oproti jednoduchým rozvodům vyšší pořizovací cena

EKOGREEN, s.r.o. je autorizovanou firmou pro projekci a realizaci automatické závlahy Hunter.