Podklady pro návrh závlahového systému | EKOGREEN

Podklady pro návrh závlahového systému

Jaké podklady potřebujeme ke zpracování návrhu závlahového systému

  • situační výkres pozemku s udáním měřítka, s vyznačením, co se má zavlažovat, kde jsou chodníky, cesty, hotové nebo plánované výsadby, umístění zdroje vody a elektřiny
  • informace o zdroji vody (studna, vodovod...) včetně informací o jeho vydatnosti
  • určení místa, kam bude instalována ovládací jednotka celého závlahového systému (ideální místo je v místnosti technického zázemí, garáži, chodbě, jednotka ale může být i na venkovní fasádě. Velikost této jednotky je dle typu max. 300 x 200 mm, příkon max. 20 W). 

Rámcové podklady pro zpracování závlahy je výhodné připravit už v době, kdy ještě probíhá stavba nebo rekonstrukce domu a zahrady. Lze totiž v předstihu připravit např. prostupy v budovách, položit chráničky pro rozvody vody a elektřiny pod zpevněnými plochami apod. Vlastní detailní návrh závlahy je nejlépe zpracovávat současně s návrhem zahrady nebo v přímé návaznosti na něj.