Údržba zeleně | EKOGREEN

Projektování a výstavba přírodních bazénů a biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad a zeleně, návrh a stavba závlahových systémů.

Péče o jednotlivé sadovnické prvky je v podstatě nepřetržitou činností. Každé zanedbání údržby se velmi rychle projeví a náprava bývá pracná a drahá. Na druhou stranu každá plocha má jiné nároky co do minimální četnosti údržbových prací (pro srovnání: např. pro luční trávníky je přiměřené sekat trávu 2x až 3x ročně, pro špičkově udržovanou zahradu i 2x týdně). Pracnost údržby vychází zpravidla ze způsobu zakládání i ze způsobu využívání zeleně. Podle toho vybírá sortiment rostlin i uspořádání výsadeb. Vhodně provedená výsadba může čas potřebný k údržbě zeleně hodně zkrátit. Zeleň, která by nevyžadovala údržbu, však neexistuje.

K běžné údržbě patří i pěstební probírky porostů dřevin (odstraňování dřevin poškozených, nemocných, ale i nadbytečných, které při postupném rozrůstání už splnily svou funkci a musí být z porostu odstraněny, aby nebránily ve vývoji jiným dřevinám) a různé další specializované práce.

 

Naše firma nabízí komplexní služby při údržbě zeleně u rodinných domků, firem i na veřejných prostranstvích, to znamená:

 • zpracování pasportů zeleně, koncepcí údržby pro majitele zahrad, firmy, obce
 • provádění údržby zeleně: sekání trávy, kvalifikované ošetřování dřevin, ošetřování květinových výsadeb, kácení stromů, odstraňování pařezů
 • komplexní celoroční údržbu zelených ploch

 

Péče o jednotlivé sadovnické prvky:

Trávník

sekání 02

 •     kosení
 •     chemické odplevelování
 •     provzdušňování, prořezávání
 •     přihnojování
 •     závlaha
 •     vyhrabávání listí

 

Okrasné stromy

zahr 07

 •     výchovný řez, přihnojování, zálivka (mladé stromy)
 •     odborný průklest (dospělé stromy)

 

Ovocné stromy

 •     odborný řez
 •     chemická ochrana hnojení, popř. zálivka

 

Okrasné keře, růže

 •     odborný průklestlány 6.7.14 25
 •     odplevelování, popř. zálivka a přihnojování

 

Záhony trvalek

 •     odplevelování
 •     přihnojování
 •     zálivka
 •     sestřih odkvetlých květů
 •     periodická obnova výsadeb (rozdělení trsů starších rostlin, částečná výměna půdy)