Údržba zeleně | EKOGREEN

Projektování a výstavba přírodních bazénů a biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad a zeleně, návrh a stavba závlahových systémů.

Údržba zeleně

Péče o jednotlivé sadovnické prvky je v podstatě nepřetržitou činností. Každé zanedbání údržby se velmi rychle projeví a náprava bývá pracná a drahá. Na druhou stranu každá plocha má jiné nároky co do minimální četnosti údržbových prací (pro srovnání: např. pro luční trávníky je přiměřené sekat trávu 2x až 3x ročně, pro špičkově udržovanou zahradu i 2x týdně). Pracnost údržby vychází zpravidla ze způsobu zakládání i ze způsobu využívání zeleně. Podle toho vybírá sortiment rostlin i uspořádání výsadeb. Vhodně provedená výsadba může čas potřebný k údržbě zeleně hodně zkrátit. Zeleň, která by nevyžadovala údržbu, však neexistuje.

K běžné údržbě patří i pěstební probírky porostů dřevin (odstraňování dřevin poškozených, nemocných, ale i nadbytečných, které při postupném rozrůstání už splnily svou funkci a musí být z porostu odstraněny, aby nebránily ve vývoji jiným dřevinám) a různé další specializované práce.

Naše firma nabízí komplexní služby při údržbě zeleně u rodinných domků, firem i na veřejných prostranstvích, to znamená:

  • zpracování pasportů zeleně, koncepcí údržby pro majitele zahrad, firmy, obce
  • provádění údržby zeleně: sekání trávy, kvalifikované ošetřování dřevin, ošetřování květinových výsadeb, kácení stromů, odstraňování pařezů
  • komplexní celoroční údržbu zelených ploch

Péče o jednotlivé sadovnické prvky:

Trávník

sekání 02

sekání
kosení
chemické odplevelování
provzdušňování, prořezávání
přihnojování
závlaha
vyhrabávání listí

Okrasné stromy

výchovný řez, přihnojování, zálivka (mladé stromy)zahr 07
odborný průklest (dospělé stromy)

Ovocné stromy

odborný řez
chemická ochrana hnojení, popř. zálivka

Okrasné keře, růže

lány 6.7.14 25

odborný průklest
odplevelování, popř. zálivka a přihnojování

Záhony trvalek

odplevelování
přihnojování
zálivka
sestřih odkvetlých květů
periodická obnova výsadeb (rozdělení trsů starších rostlin, částečná výměna půdy)