Údržba, servis a zazimování závlahových systémů | EKOGREEN

Údržba, servis a zazimování závlahových systémů

Údržba, servis a zazimování závlahových systémů

Údržba závlahového systému během roku

Údržba spočívá zejména v kontrole závlahových dávek a v kontrole funkčnosti celého systému. Závlahové dávky kolísají během roku v závislosti na venkovní teplotě. Pro jednoduché korigování délky závlahového cyklu v jednotlivých ročních obdobích jsou nejvhodnější takové programovací jednotky, které dovolují procentuální upravování délky závlahového cyklu na všech sekcích najednou v souladu s nastavením jednotky. 
Jednotlivé části zahrady mohou více vysychat nebo se naopak přemokřovat i v závislosti na intenzitě růstu rostlin, intenzitě oslunění, síle a intenzitě větru apod. Je tudíž dobré alespoň občas zkontrolovat na několika místech zahrady zkušebním vrypem do půdy, zda voda po ukončení závlahového cyklu pronikla alespoň do hloubky doporučované pro daný typ vegetace nebo zda se naopak nějaká část zahrady nezabahňuje. Pokud zjistíme, že závlaha neprobíhá na zahradě rovnoměrně, je namístě upravit délku závlahového cyklu jednotlivě na vybraných sekcích, popř. seřídit trysky a výseče postřikovačů. 
Pro funkčnost systému je ze všeho nejvíc nezbytná čistota filtrů. Podle kvality zálivkové vody doporučujeme provést alespoň 1x za 3-6 týdnů kontrolu, případně vyčištění filtrů. Nedostatečně vyčištěný filtr snižuje výkon postřikovačů a snižuje kvalitu závlahy. 

Zimní údržba závlahového systému - zazimování 

Automatické závlahové systémy nejsou odolné vůči mrazu. Plastové potrubní rozvody, přivádějící vodu k postřikovačům, jsou zpravidla uloženy 20 - 30 cm pod trávníkem. Jedná se tedy o mělce uložené rozvody, u kterých je nutné vždy po skončení sezóny provést zazimování (nejlépe profouknutím potrubí stlačeným vzduchem). Jarní zprovoznění je jednodušší a spočívá v podstatě pouze v zavodnění systému a kontrole jeho fungování. Doporučený postup najdete v  návodu na zazimování závlahy.