Vybrané kategorie

Přírodní bazén, biobazén | EKOGREEN

Přírodní bazén nebo biobazén s filtrací. Bez chemie, v organickém (jezírko) nebo geometrickém (bazén) tvaru. S vegetací nebo zcela bez rostlin.

Přírodní bazén – biobazén (bio bazén)

Přírodní bazény s filtrací (biobazény, bio bazény) jsou uměle založené nádrže s cirkulující vodou bez přítoku. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru s nízkou spotřebou energie. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l.  Biofilm postupně narůstá na povrchu biofiltru a musí být pravidelně odstraňován. EKOGREEN na základě zkušeností s biobazény využívá výhradně osvědčenou filtrační technologii rakouské firmy Hydrobalance, s mimořádně nízkými nároky na údržbu a provoz prokazatelnou trvanlivostí - firma Hydrobalance za 25 let ještě nemusela vyměnit ani jeden filtrační set z bazénu. Provedení biobazénu umožňuje využití všech populárních funkcí jako u klasického bazénu (protiproudy, masážní trysky, přepadová hrana atd.), které se postarají o přinejmenším stejné zážitky. Biobazén lze také vyhřívat např. s pomocí tepelného čerpadla. V zimě je možné biobazén využít jako ochlazovací bazének pro příznivce saunování, protože biobazén se na rozdíl od chemických bazénů na zimu nevypouští. Pokud již máte klasický chemický bazén, je velmi jednoduché provést přestavbu na bezchemický biobazén doplněním filtrační technologie a vhodnou změnou architektonického provedení biobazénu, které může sahat od podoby přírodního útvaru až ke klasickému bazénu bez jakékoliv vegetace. Příklady realizace přírodních bazénů - biobazénů najdete ve fotogalerii.

Přírodní bazén - biobazén TYP IV  s biofiltrem bez doplňování živin

Tento typ biobazénu svým charakterem připomíná neznečištěný nížinný tok. Pomocí čerpadel s 24 hodinovým provozem v něm permanentně voda cirkuluje a prochází přes biofiltr HYDROBALANCE.  Skimmerem protéká více než 100 % objemu vody v jezírku za den. Rostlinami je osázeno maximálně 30 % celkové plochy jezírka, někdy i méně. Vzhledem k tomu, že nárůstem biofilmu dochází ke zvýšené spotřebě dusíku, je vhodné tento prvek do systému pravidelně doplňovat ve formě speciálních hnojiv. 

  • Nároky na údržbu: Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování (vyplavení) narostlého biofilmu a hnojení dusíkem.
  • Nároky na spotřebu energií při provozu: provoz čerpadla 24 hodin denně, orientační spotřeba 600 kWh/rok.

Přírodní bazén - biobazén TYP V s biofiltrem s doplňováním živin

V tomto typu přírodního bazénu je instalováno velké množství techniky, která je často umístěna mimo vlastní biobazén např pod terasou či molem. Rostliny zde nejsou buď žádné, nebo často jen jako dekorace podporující architektonické řešení. Koupací zóna může být až 100% vodní plochy. Svým charakterem se mohou biobazény podobat klasickým bazénům, ale poskytují zážitek z koupání v biologicky čištěné přírodní vodě. Proces odebírání živin probíhá v nárůstu biofilmu v biofiltru, který je většinou umístěný mimo vlastní biobazén. Hnojiva se vzhledem k nepřítomnosti rostlin doplňují přímo do biofiltru, popř. substrát v bioflitru může chybějící dusík přímo doplňovat svým složením. Navíc je do biofiltru zařazen sorbent fosforu. 

  • Nároky na údržbu: Péče spočívá v odstraňování sedimentu, pravidelném odstraňování (vyplavení) narostlého biofilmu a hnojení dusíkem/draslíkem.
  • Nároky na spotřebu energií při provozu: provoz čerpadla 24 hodin denně, orientační spotřeba 600 kWh/rok.

přírodní bazén biobazén přírodní bazén biobazén přírodní bazén biobazén přírodní bazén biobazén

přírodní bazén biobazén přírodní bazén biobazén přírodní bazén biobazén přírodní bazén biobazén

Pokud Vás zaujaly naše přírodní bazény - biobazény nebo chcete vědět jaká je cena biobazénu na klíč nebo cena přestavby klasického bazénu na biobazén, kontaktujte nás nejlépe prostřednictvím tohoto dotazníku, který se všemi dostupnými podklady zašlete, prosím, na adresu: ekogreen (zav) ekogreen.cz, rádi Vám zpracujeme detailní nabídku. Spojit se s námi můžete také na těchto kontaktech.
Podívejte se také na možnosti provedení koupacích jezírek, kde probíhá čistění vody pouze zooplanktonem a fytoplanktonem, proto vyžadují mnohem více zastavěného prostoru (pro tzv. regenerační zónu) než biobazény, ale jsou nejméně nákladnou alternativou přírodního koupání avšak s mnohem vyšší čistotou vody než běžný rybník.