Co je také důležité při zakládání zeleně

Projektování a výstavba přírodních bazénů a biobazénů, koupacích a zahradních jezírek. Zakládání a údržba zahrad a zeleně, návrh a stavba závlahových systémů.

Co je také důležité při zakládání zeleně

Půdní podmínky

Není v praxi většinou reálné (ani nezbytně nutné) provádět půdní rozbory na celých plochách určených pro zahradnické úpravy. Vyplatí se však tam, kde chceme pěstovat náročné rostliny nebo rostliny se specifickými požadavky (např. rostliny s vyhraněnými požadavky na přítomnost vápníku v půdě, ale třeba i pro intenzivně obhospodařované užitkové části zahrad). Obecně platí, že nejkvalitnější půdu na pozemku bychom měli poskytnout trávníku a většině květin, popř. na zahradách zelenině. Dřeviny jsou zpravidla mnohem méně náročné. Má-li půda na pozemku zcela vyhraněné vlastnosti (extrémně písčitá, kamenitá, jílovitá, silně vápenitá...), není většinou možné ani finančně únosné provést její trvalou změnu. V takovém případě je nutno tomu přizpůsobit výběr rostlin a obejít se bez druhů, které takové podmínky nesnášejí.

Vodní režim na pozemku s novou zelení

Zakládá-li se nová zeleň na pozemcích dotčených stavbou, hrozí velké riziko narušeného vodního režimu. K úhynu rostlin může vést jak nadměrné sucho, tak – ještě častěji – nepropustné podloží a nadměrná vlhkost. Bezprostředně po dokončení finálních terénních úprav se však obvykle nedá v této věci mnoho zjistit. Pokud to je jen trochu možné, měla by se plocha určená pro zahradnické úpravy ponechat alespoň 1 vegetační období pouze osetá tzv. zeleným hnojením nebo jetelotravní směsí. Problémy s vodním režimem se během této doby většinou projeví a mohou se včas před založením výsadeb řešit, případně se volí cesta vhodného výběru rostlin podle zjištěného stavu. Zelené hnojení má i další výhody: pomůže obnovit půdní život, přispěje k odplevelení pozemku, obohatí půdu o dusík a další živiny.